top of page

Name, Title

טורטיקוליס והעדפת צד
דף מידע טורטיקוליס מעודכן.jpg
דף מידע טורטיקוליס מעודכן-3.jpg

טורטיקוליס שרירי מולד הוא מצב לא נדיר בכלל!

לטורטיקוליס יש דרגות שנקבעות בהתאם לאפיונים השונים שלו כמו מידת ההגבלה וגורמים נוספים כמו גיל הילד.

במפגש הייעוץ הראשון אני בודקת את התינוק ובהתאם לממצאים קובעת את הדרגה וממליצה על המסלול הטיפולי המתאים:

מסלול ליווי - מתאים למקרים קלים וכולל מפגש פעם בשבועיים או לפי הצורך

מסלול ממוקד - מתאים למקרים בהם יש הגבלה תנועתית וכולל מפגש טיפול אישי פעם בשבוע

מסלול אינטנסיבי - מתאים למקרים מורכבים וכולל שני מפגשים בשבוע ובהדרגה ירידה בתכיפות.

הטיפול עדין מאד ולא כואב בכלל!

חשוב לדעת! ככל שבילד צעיר יותר הטיפול בטורטיקוליס יהיה קצר יותר והתוצאות טובות יותר! כך גם ימנעו מצבים משניים כמו השטחה של בגולגולת שתהפוך את הטיפול למורכב יותר

דף מידע טורטיקוליס מעודכן-2.jpg
bottom of page