top of page
Search

הטו אוזן לטורטיקוליס

Updated: May 16, 2020


טורטיקוליס (קיצור של טורטיקוליס שרירי מולד), הינו מצב שכיח אצל תינוקות, המתאפיין בשינוי יציבתי אסימטרי של הצוואר הקיים מלידה או זמן קצר לאחר מכן. לעיתים משתמשים בביטוי העדפת צד כשם נרדף לטורטיקוליס.

הביטוי האופייני של טורטיקוליס הוא ראש מוטה לצד אחד וצוואר מסובב לצד השני שיכול להופיע בלי או עם קיצור או שינוי מבני של שריר הסטרנו-קליידו- מסטויד שהוא שריר הממוקם בצדי הצוואר ומחבר בין עצם הבריח ועצם החזה לאזור הגולגולת מאחורי האוזן.

טורטיקוליס יכול להיות מלווה בשינויים מבניים נוספים כגון: שינוי מבני והשטחה של הגולגולת, אסימטריה של הפנים וליקוי התפתחותי של הירך.

שכיחות הטורטיקוליס בקרב תינוקות משתנה בין הפרסומים השונים בספרות המקצועית ונעה בין 0.3-2% ל- 16% במקורות אחרים. טורטיקוליס שכיח יותר במצבים של: תינוקות עם שינוי והשטחה של הגולגולת, חוסר סימטריה של הפנים, לידה ראשונה, לידה קשה/עם מכשירים ותינוק גבוה וארוך.

ישנן השארות לגבי הגורם לטורטיקוליס כמו מנח התינוק ברחם, צפיפות וחוסר מקום ברחם ופגיעה שמקורה במעבר בתעלת הלידה. בניגוד לחוסר הוודאות לגבי הגורם ישנה הסכמה לגבי הצורך לטפל והיכול לטפל בטורטיקוליס שרירי מולד בצורה יעילה!

הורים, חשוב שתדעו שיש מה לעשות!

אפשר לטפל וכדאי לטפל כמה שיותר מוקדם!

מחקרים מראים כי זיהוי מוקדם וטיפול מהיר ומקצועי בטורטיקוליס משפרים את התוצאות הטיפוליות ומקצרים את משך הטיפול!

זיהוי מוקדם גם מונע מצבים משניים כמו: שינוי מבני והשטחה של הגולגולת וחוסר סימטריה של הפנים.

טיפול מתאים יכול להיקבע רק אחרי בדיקה מקצועית!

הטיפול בטורטיקוליס משתנה מילד לילד ומותאם לחומרת המצב. ישנם מצבים שרק טיפול אינטנסיבי בתדירות של יותר ממפגש בשבוע יובילו לתוצאות. רק לאחר שיחה ובדיקה גופנית אוכל לקבוע את אופי הבעיה והמליץ על התירגול המתאים, על תדירות הטיפול הנדרשת ועל התוצאות המצופות. במהלך הבדיקה אני גם שוללת מצבים המדמים טורטיקוליס שרירי מולד ודורשים טיפול אחר.

הטיפול נעים ולא כואב לתינוק ונותן להורים כלים וביטחון

הטיפול כולו מתבצע דרך משחק ותוך הנאה של התינוק!

הטיפול כולל טכניקות וטיפול ישיר שלי בתינוק hand on וכלים מעשיים שאני נותנת להורים כדי שיוכלו להמשיך ולקדם את התינוק בבית ולשפר את המצב! 

אין צורך להגיע למצבי בכי כדי להגיע לתוצאות מצוינות ויותר מזה, ברב המקרים  הבכי מפריע להגיע לתוצאות המיטביות.

25 views0 comments
bottom of page