top of page
Search

לזחול כמו גדול


זחילה היא אחת מאבני הדרך המוטוריות שמאופיינת בהכי הרבה אי הסכמות בין אנשי המקצוע. גישות והשקפות שונות מתייחסות אחרת לחשיבות הזחילה, לעידוד זחילה ולחשיבות הזחילה על שש או על ארבע (כן גם כאן קיימת אי הסכמה) במתכונת המוכרת וקלאסית שלה

רב התינוקות זוחלים בין גיל 7 ל 10 חודשים. מאחר ושרירי הידיים מפותחים יותר מאשר שרירי הרגליים תינוקות רבים זוחלים אחורה במקום לפנים אך עם ההתנסות הם לומדים ומצליחים לזחול קדימה ולהגיע ממקום למקום.

לא כל התינוקות זוחלים זחילה קלאסית כשהם נושאים משקל על הידיים ועל הרגליים ומזיזים יד וברך נגדית בו זמנית

דרכים נוספות להגיע ממקום למקום כוללות

זחילת דב - כמו הזחילה הקלאסית רק עם מרפקים וברכיים ישרו

זחילת גחון - התינוק מתקדם כשהוא גורר את עצמו קדימה ובטנו נוגעת ברצפה

זחילה בישיבה - התינוק מתקדם על הישבן תוך שימוש בידיו כדי להתקדם

זחילת סרטן - התינוק מתקדם אחורה או לצדדים תוך שימוש בידיו

זחילה בגילגול - התינוק מגיע ממקום למקום תוך גילגול מבטן לגב ומגב לבטן ברצף

לפי ארגון רופאי הילדים האמריקאי הרי שבמקרים בהם התינוק לומד לתאם את התנועה של כל צד מגופו, הוא מזיז ומשתמש בשתי ידיו ובשתי רגליו באופן סימטרי ומצליח להגיע בצורה תפקודית וקבועה ממקום למקום בכוחות עצמו הרי שאין סיבה לדאגה. התינוק ילמד ויגלה את הסביבה ובמקביל יחזק את שריריו.

לעומת זאת, אנשי מקצוע אחרים טוענים כי נשיאת המשקל על כפות הידיים חשובה והכרחית לחיזוק שרירי חגורת הכתפיים ולמוכנות למיומנויות נוספות בהמשך וכי הזחילה הלא אופיינית עשויה להוות איתות לקשיים אחרים בהמשך ההתפתחות.

ואם אינכם בטוחים או שאתם מרגישים מודאגים התקשרו לתאם מפגש משותף

28 views0 comments
bottom of page